Formy pomocy

Magazyn
podstawowy
Program FEAD
2018
Działania
towarzyszące
Pogotowie
duchowe

Magazyn podstawowy

POPŻ FEAD Podprogram 2018

REALIZACJA POPŻ FEAD PODPROGRAMU 2018
Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. W październiku 2018 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2018, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Do czerwca 2019 roku w Stowarzyszeniu MAYDAY, osoby które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych. Każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju, kabanosy wieprzowe, cukier biały, olej rzepakowy, miód nektarowy wielokwiatowy, gołąbki w sosie pomidorowym. Prócz wsparcia żywnościowego, Stowarzyszenie MAYDAY realizować będzie cykliczne działania Wieczór patriotyczny, poradnictwo dla osób uzależnionych. Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszym województwie będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu. Pomoc żywnościowa w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (od 1 października 2018 są to: 1.402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.056 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.
PODSUMOWANIE REALIZACJI POPŻ FEAD PODPROGRAMU 2017
Stowarzyszenie MAYDAY Organizacja Partnerska Lokalna Banku Żywności w Krakowie realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018.
  Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
 • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
 • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),
 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
 • tłuszcze (olej rzepakowy),
 • dania gotowe (gulasz wieprzowy z warzywami).
Pomoc żywnościowa trafiła do 259 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa małopolskiego.
  Wydaliśmy osobom potrzebującym:
 • 16,19766 ton żywności;
 • 1628 paczek żywnościowych;
W ramach Podprogramu 2017 we współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie dla osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono warsztaty edukacyjne: kulinarne, żywieniowe, ekonomiczne oraz dotyczące niemarnowania żywności. Dodatkowo Stowarzyszenie MAYDAY w ramach Podprogramu 2017 realizowała działania towarzyszące niefinansowe takie jak: Wieczór patriotyczny, spotkanie opłatkowe, poradnictwo prawa cywilnego, poradnictwo dla osób uzależnionych.

Działania Towarzyszące

Stowarzyszenie MAYDAY realizować będzie cykliczne działania:
 • wieczór patriotyczny,
 • poradnictwo dla osób uzależnionych,
 • spotkanie opłatkowe.
Spotkania przeznaczone są dla wszystkich podopiecznych. Osoby korzystające ze wsparcia Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej FEAD będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Warsztaty przeznaczone dla osób które odbierają pomoc żywnościową.

Kryzysowe Pogotowie Duchowe

W czwartki w godz. 18:30 – 20:00 w konfesjonale dyżuruje ks. Wojciech Nitka. Nie tylko spowiedź – również rozmowa.